Buku Teks “KERIS”

BEBUKA

Puja-puji syukur tansah konjuk dhateng ngarsaning Gusti ingkang Murbeng Dumadi ingkang sampun maringi kekiyatan ingkang nyantosani dhateng pangripta saengga saged ngrampungaken jejibahan nyerat utawi ngrakit buku teks Bahasa Jawa kagem tataran SMA/SMK kanthi boten manggih alasan satunggal punapa.

Pangrakiting buku teks bahasa jawa punika sampun kacundhuaken kaliyan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) DIY. Wondene reraciking buku teks sampun kajumbuhaken kaliyan ketrampilan basa. Salebeting buku punika sampun ngemot wosing basa lumantar nyemak, micara, maos, lan nyerat inggih sampun manunggal.

Pangripta nggadhahi pangajab, sarana buku punika mugi ndadosaken para siswa remen saha langkung gampil anggenipun napmi pamucalan Basa Jawa saha kagem para dwija mugi-mugi buku punika saged kagem cepengan salebeting mucal Basa Jawa wonten tataran SMA/SMK.

Wasana kagem para sumitra ingkang nggadhahi panyaruwe amrih kasampurnaning buku punoika, kula ngaturaken agumging panuwun ingkang tanpa pepindhan.

Nuwun.

Pangripta


TIM PENYUSUN

Ketua

Dhidhik Setiabudi

Editor

Dhidhik Setiabudi

Grafis

Dida Prasetya Nugroho

Anggota

Singgih Adi Nugroho

Henri Seftiawan

Yayik Arlinta Sari

Nurlaili Azizah

Rovi’atun Nur Rochmah

Irnawati
DAFTAR ISI

Kata Pengantar …………………………………………………………. i

Tim Penyusun ………………………………………………………….. ii

Daftar Isi ……………………………………………………………….. iii

WULANGAN I TATA KRAMA………………………………… 1

A. Nyemak …………………………………………………………….. 1

B. Maos ……………………………………………………………….. 3

C. Micara ……………………………………………………………… 4

D. Nyerat ……………………………………………………………… 6

WULANGAN II POLITIK ……………………………………….. 9

A. Nyemak …………………………………………………………….. 9

B. Maos …………………………………………………………………. 10

C. Micara ……………………………………………………………… 12

D. Nyerat ………………………………………………………………. 14

WULANGAN III PANGANAN TRADISIONAL ………………… 17

A. Nyemak ……………………………………………………………… 17

B. Maos …………………………………………………………………. 18

C. Micara ……………………………………………………………… 20

D. Nyerat ………………………………………………………………. 21

WULANGAN IV EKONOMI ……………………………………… 23

A. Nyemak ……………………………………………………………… 23

B. Maos ………………………………………………………………… 24

C. Micara ……………………………….……………………………… 26

D. Nyerat ……………………………..………………………………… 28

WULANGAN V KESENIAN TRADISIONAL ..………………….. 30

A. Nyemak ……………………………………………………………… 30

B. Maos ………………………………………………………………… 33

C. Micara ………………………………………………………………. 34

D. Nyerat ………………………………………………………………..

WULANGAN VI TEKNOLOGI INFORMATIKA ………………. 35

A. Nyemak …………………………………………………………….. 35

B. Maos ……………………………………………………………….. 37

C. Micara ……………………………………………………………… 38

D. Nyerat ……………………………………………………………… 40

WULANGAN VII KESEHATAN ………………………………….. 41

A. Nyemak …………………………………………………………….. 41

B. Micara ……………………………………………………………….. 43

C. Maos ……………………………………………………………… 45

D. Nyerat ………………………………………………………………. 46

WULANGAN VIII ORGANISASI ………………………………… 49

A. Nyemak …………………………………………………………… 5

B. Maos ……………………………………………………………… 5

C. Micara …………………………………………………………….. 6

D. Nyerat …………………………………………………………….. 6

DAFTAR PUSTAKA


v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-alt:”Century Gothic”; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:”Agency FB”; panose-1:2 11 5 3 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:KabelITCbyBT-Bold; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Aksara Java”; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:Courier; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Hanacaraka; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:Courier; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-link:”Footer Char”; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 216.0pt right 432.0pt; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} span.MsoPageNumber {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; font-family:”Times New Roman”,”serif”; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-font-family:Calibri;} span.FooterChar {mso-style-name:”Footer Char”; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Footer; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only;} @page Section1 {size:595.45pt 841.7pt; margin:4.0cm 3.0cm 3.0cm 4.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:18746368; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-989537358 67698713 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l1 {mso-list-id:28116943; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1134937220 -186358502 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l1:level1 {mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:108.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l1:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l1:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l1:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l1:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l1:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l1:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l1:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l1:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l2 {mso-list-id:34237419; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1084589460 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l2:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:54.7pt; mso-level-number-position:right; margin-left:54.7pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l2:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:90.7pt; mso-level-number-position:left; margin-left:90.7pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l2:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:126.7pt; mso-level-number-position:right; margin-left:126.7pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l2:level4 {mso-level-tab-stop:162.7pt; mso-level-number-position:left; margin-left:162.7pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l2:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:198.7pt; mso-level-number-position:left; margin-left:198.7pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l2:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:234.7pt; mso-level-number-position:right; margin-left:234.7pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l2:level7 {mso-level-tab-stop:270.7pt; mso-level-number-position:left; margin-left:270.7pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l2:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:306.7pt; mso-level-number-position:left; margin-left:306.7pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l2:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:342.7pt; mso-level-number-position:right; margin-left:342.7pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l3 {mso-list-id:108280514; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1458399586 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l3:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l3:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l3:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l3:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l3:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l3:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l3:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l3:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l3:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l4 {mso-list-id:113789914; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-200774540 420773900 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l4:level1 {mso-level-tab-stop:54.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:54.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l4:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:90.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:90.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l4:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:126.0pt; mso-level-number-position:right; margin-left:126.0pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l4:level4 {mso-level-tab-stop:162.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:162.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l4:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:198.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:198.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l4:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:234.0pt; mso-level-number-position:right; margin-left:234.0pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l4:level7 {mso-level-tab-stop:270.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:270.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l4:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:306.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:306.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l4:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:342.0pt; mso-level-number-position:right; margin-left:342.0pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l5 {mso-list-id:131412103; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1048909490 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l5:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:54.7pt; mso-level-number-position:right; margin-left:54.7pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l5:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:90.7pt; mso-level-number-position:left; margin-left:90.7pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l5:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:126.7pt; mso-level-number-position:right; margin-left:126.7pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l5:level4 {mso-level-tab-stop:162.7pt; mso-level-number-position:left; margin-left:162.7pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l5:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:198.7pt; mso-level-number-position:left; margin-left:198.7pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l5:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:234.7pt; mso-level-number-position:right; margin-left:234.7pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l5:level7 {mso-level-tab-stop:270.7pt; mso-level-number-position:left; margin-left:270.7pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l5:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:306.7pt; mso-level-number-position:left; margin-left:306.7pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l5:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:342.7pt; mso-level-number-position:right; margin-left:342.7pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l6 {mso-list-id:150487443; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1259573232 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l6:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l6:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l6:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l6:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l6:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l6:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l6:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l6:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l6:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l7 {mso-list-id:171649396; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1548108978 -1201921848 -465566246 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l7:level1 {mso-level-number-format:alpha-upper; mso-level-tab-stop:54.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:54.0pt; text-indent:-36.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l7:level2 {mso-level-tab-stop:90.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:90.0pt; text-indent:-36.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l7:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l7:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l7:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l7:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l7:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l7:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l7:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l8 {mso-list-id:180971616; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1944737458 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l8:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l8:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l8:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l8:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l8:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l8:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l8:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l8:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l8:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l9 {mso-list-id:196891475; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1531318072 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l9:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:46.4pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l10 {mso-list-id:201216230; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1531318072 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l10:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:46.4pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l11 {mso-list-id:223178855; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-34954972 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l11:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l11:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l11:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l11:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l11:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l11:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l11:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l11:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l11:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l12 {mso-list-id:232081706; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1112720670 1507885264 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l12:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:59.25pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l13 {mso-list-id:232812751; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-525303302 -1022228008 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l13:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:53.45pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l14 {mso-list-id:247346416; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:930405144 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l14:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l14:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l14:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l14:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l14:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l14:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l14:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l14:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l14:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l15 {mso-list-id:301204175; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1090602178 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l15:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l15:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l15:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l15:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l15:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l15:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l15:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l15:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l15:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l16 {mso-list-id:322394872; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1834416286 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l16:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l16:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l16:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l16:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l16:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l16:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l16:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l16:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l16:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l17 {mso-list-id:355080467; mso-list-template-ids:265450008;} @list l17:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l17:level2 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l17:level3 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; font-family:”KabelITCbyBT-Bold”,”sans-serif”; mso-bidi-font-family:KabelITCbyBT-Bold;} @list l18 {mso-list-id:413740932; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1689357502 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l18:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:46.4pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l19 {mso-list-id:436483541; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:200841630 1436863718 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l19:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:113.25pt; text-indent:-36.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”;} @list l20 {mso-list-id:450172064; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:302281606 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l20:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:9.0pt; mso-level-number-position:right; margin-left:9.0pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l20:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l20:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l20:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l20:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l20:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l20:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l20:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l20:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l21 {mso-list-id:509414073; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:979421712 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l21:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:72.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l22 {mso-list-id:533809487; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1807906062 -1114878846 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l22:level1 {mso-level-number-format:alpha-upper; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:54.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-font-weight:bold;} @list l23 {mso-list-id:598175188; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1700976924 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l23:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l23:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l23:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l23:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l23:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l23:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l23:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l23:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l23:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l24 {mso-list-id:632178867; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-964651446 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l24:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l24:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l24:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l24:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l24:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l24:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l24:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l24:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l24:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l25 {mso-list-id:636688260; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1583818950 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l25:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:54.7pt; mso-level-number-position:right; margin-left:54.7pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l25:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:90.7pt; mso-level-number-position:left; margin-left:90.7pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l25:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:126.7pt; mso-level-number-position:right; margin-left:126.7pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l25:level4 {mso-level-tab-stop:162.7pt; mso-level-number-position:left; margin-left:162.7pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l25:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:198.7pt; mso-level-number-position:left; margin-left:198.7pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l25:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:234.7pt; mso-level-number-position:right; margin-left:234.7pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l25:level7 {mso-level-tab-stop:270.7pt; mso-level-number-position:left; margin-left:270.7pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l25:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:306.7pt; mso-level-number-position:left; margin-left:306.7pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l25:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:342.7pt; mso-level-number-position:right; margin-left:342.7pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l26 {mso-list-id:650404726; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1891636974 67698707 67698703 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l26:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l26:level2 {mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l26:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l26:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l26:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l26:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l26:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l26:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l26:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l27 {mso-list-id:700016319; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-562932862 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l27:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l27:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l27:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l27:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l27:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l27:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l27:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l27:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l27:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l28 {mso-list-id:719747014; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1706304968 -1677017988 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l28:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l29 {mso-list-id:722144650; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1927167116 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l29:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l29:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l29:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l29:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l29:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l29:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l29:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l29:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l29:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l30 {mso-list-id:850684350; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-424928580 -1215640970 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l30:level1 {mso-level-number-format:alpha-upper; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:54.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l31 {mso-list-id:884827314; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1981282822 67698709 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l31:level1 {mso-level-number-format:alpha-upper; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l31:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l31:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l31:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l31:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l31:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l31:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l31:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l31:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l32 {mso-list-id:995455639; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-559147518 579255764 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l32:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:54.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l32:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:90.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l32:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:126.0pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l32:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:162.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l32:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:198.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l32:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:234.0pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l32:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:270.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l32:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:306.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l32:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:342.0pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l33 {mso-list-id:1008866247; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1130681518 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l33:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l33:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l33:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l33:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l33:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l33:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l33:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l33:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l33:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l34 {mso-list-id:1013843176; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1290502332 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l34:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l34:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l34:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l34:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l34:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l34:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l34:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l34:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l34:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l35 {mso-list-id:1032073102; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:343597388 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l35:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l35:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l35:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l35:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l35:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l35:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l35:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l35:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l35:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l36 {mso-list-id:1049691405; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-520300758 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l36:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l36:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l36:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l36:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l36:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l36:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l36:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l36:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l36:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l37 {mso-list-id:1059212026; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-749809954 -186358502 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l37:level1 {mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:108.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l37:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l37:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l37:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l37:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l37:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l37:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l37:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l37:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l38 {mso-list-id:1080563120; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1957695964 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l38:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l38:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l38:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l38:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l38:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l38:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l38:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l38:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l38:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l39 {mso-list-id:1104038974; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-447310652 -1589599908 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l39:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:54.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l39:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:90.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l39:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:126.0pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l39:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:162.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l39:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:198.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l39:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:234.0pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l39:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:270.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l39:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:306.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l39:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:342.0pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l40 {mso-list-id:1118720598; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-348241986 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l40:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l40:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l40:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l40:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l40:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l40:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l40:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l40:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l40:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l41 {mso-list-id:1210609511; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:591051402 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l41:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l41:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l41:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l41:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l41:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l41:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l41:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l41:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l41:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l42 {mso-list-id:1212688446; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:69872430 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l42:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l42:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l42:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l42:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l42:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l42:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l42:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l42:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l42:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l43 {mso-list-id:1217471903; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-438818722 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l43:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l43:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l43:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l43:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l43:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l43:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l43:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l43:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l43:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l44 {mso-list-id:1431779135; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1437344496 -187136652 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l44:level1 {mso-level-tab-stop:54.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:54.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l44:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:90.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:90.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l44:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:126.0pt; mso-level-number-position:right; margin-left:126.0pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l44:level4 {mso-level-tab-stop:162.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:162.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l44:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:198.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:198.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l44:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:234.0pt; mso-level-number-position:right; margin-left:234.0pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l44:level7 {mso-level-tab-stop:270.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:270.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l44:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:306.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:306.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l44:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:342.0pt; mso-level-number-position:right; margin-left:342.0pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l45 {mso-list-id:1439911534; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1029460004 67698707 67698703 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l45:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l45:level2 {mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l45:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l45:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l45:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l45:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l45:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l45:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l45:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l46 {mso-list-id:1454447766; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1203071682 -1495005822 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l46:level1 {mso-level-number-format:alpha-upper; mso-level-tab-stop:-54.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:-54.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l46:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l46:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l46:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l46:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l46:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l46:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l46:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l46:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l47 {mso-list-id:1461338214; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-453765192 1958374242 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l47:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:54.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l48 {mso-list-id:1469739772; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:97158930 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l48:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:54.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l49 {mso-list-id:1550922309; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:2025224664 385147690 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l49:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:-; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:90.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:”Agency FB”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @list l50 {mso-list-id:1582133146; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:443440304 -1964180370 1136692236 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l50:level1 {mso-level-number-format:alpha-upper; mso-level-tab-stop:54.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:54.0pt; text-indent:-36.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l50:level2 {mso-level-tab-stop:90.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:90.0pt; text-indent:-36.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l50:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l50:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l50:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l50:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l50:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l50:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l50:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l51 {mso-list-id:1609044350; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-2023843680 -746714794 -1232681326 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l51:level1 {mso-level-number-format:alpha-upper; mso-level-tab-stop:54.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:54.0pt; text-indent:-36.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l51:level2 {mso-level-tab-stop:90.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:90.0pt; text-indent:-36.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l51:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l51:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l51:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l51:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l51:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l51:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l51:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l52 {mso-list-id:1673952349; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-2046798934 67698709 31328794 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l52:level1 {mso-level-number-format:alpha-upper; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l52:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l52:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l52:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l52:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l52:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l52:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l52:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l52:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l53 {mso-list-id:1689914037; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1726432320 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l53:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l53:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l53:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l53:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l53:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l53:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l53:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l53:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l53:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l54 {mso-list-id:1709792874; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1170407798 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l54:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l54:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l54:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l54:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l54:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l54:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l54:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l54:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l54:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l55 {mso-list-id:1713772149; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-976344444 1207992486 1482834286 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l55:level1 {mso-level-number-format:alpha-upper; mso-level-tab-stop:54.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:54.0pt; text-indent:-36.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l55:level2 {mso-level-tab-stop:90.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:90.0pt; text-indent:-36.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l55:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l55:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l55:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l55:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l55:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l55:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l55:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l56 {mso-list-id:1845435864; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1505955698 -171022214 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l56:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:77.25pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l57 {mso-list-id:1883326994; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1833421870 67698709 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l57:level1 {mso-level-number-format:alpha-upper; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l57:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l57:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l57:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l57:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l57:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l57:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l57:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l57:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l58 {mso-list-id:1889803948; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:976888528 1331340576 67698693 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l58:level1 {mso-level-number-format:alpha-upper; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l58:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l58:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l58:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l58:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l58:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l58:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l58:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l58:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l59 {mso-list-id:1905214018; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1053382528 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l59:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l59:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l59:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l59:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l59:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l59:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l59:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l59:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l59:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l60 {mso-list-id:1957831403; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:152588656 67698709 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l60:level1 {mso-level-number-format:alpha-upper; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l60:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l60:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l60:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l60:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l60:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l60:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l60:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l60:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l61 {mso-list-id:1994139685; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1180795426 67698707 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l61:level1 {mso-level-number-format:roman-upper; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l61:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l61:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l61:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l61:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l61:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l61:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l61:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l61:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l62 {mso-list-id:2004697830; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1030463664 -1495005822 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l62:level1 {mso-level-number-format:alpha-upper; mso-level-tab-stop:-54.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:-54.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l62:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:-18.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:-18.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l62:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:18.0pt; mso-level-number-position:right; margin-left:18.0pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l62:level4 {mso-level-tab-stop:54.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:54.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l62:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:90.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:90.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l62:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:126.0pt; mso-level-number-position:right; margin-left:126.0pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l62:level7 {mso-level-tab-stop:162.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:162.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l62:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:198.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:198.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l62:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:234.0pt; mso-level-number-position:right; margin-left:234.0pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l63 {mso-list-id:2054033686; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-2085349526 67698709 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l63:level1 {mso-level-number-format:alpha-upper; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l63:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l63:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l63:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l63:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l63:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l63:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l63:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l63:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l64 {mso-list-id:2089813230; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1349617014 1638304128 -1892243370 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l64:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-font-weight:bold; mso-bidi-font-weight:bold;} @list l64:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l64:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l64:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l64:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l64:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l64:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l64:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l64:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} –>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:”Table Grid”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-priority:59;
mso-style-unhide:no;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

Wulangan I

TATA KRAMA

Dening : Dhidhik Setiabudi

07205244042

A. Nyemak

Standar Kopetensi :Mampu memahami berbagai ragam wacana lisan tentang bahasa, sastra, dalam kerangka budaya jawa melalui menyimak cerita atau informasi dari berbagai media.

Kopetensi Dasar :Memahami cerita atau berita yang dibacakan atau melalui berbagai media.

I. Kasemakana wacan ing ngandhap !

Aja Dhemen Ngetung Becike Dhewe

Wis lumrah, yen wong lair ing alam donya duwe sipat dalah sikap kepingin ngetokake dhiri pribadhine. Mbokmenawa iku wis dadi sipat dhasare. Embuh iku tumindak sikap dalah sipat sing ala utawa becik.

Pancen sok ana sing nduweni watak becik, banjur diketok-ketokake kebecikane ing sangareping liyan. Kabeh mau iku dijarag, amrih wong liya ngerteni apa sing wis ditindakake. Njarag ngumuke, pamer kekuwatan dalah kaluwihan sing diduweni. Apa wae sing ditindakake rumangsane bener lan pener. Mungguhing uwong yen kepingin uripe ing bebrayan agung,tansah sinengkuyung dening liyan, aja pisan-pisan nganggep piyambake bener dhewe.

Utamane nalika ambyur ing pasrawungan, pakumpulan, dalah organisasi-organisasi. Nora becik yen nduweni sikap dalahsifat dhiri pribadhne luwi apik, luwih pinet lan apanunggalane. Sebab sikap dalah sifat sing kaya mangkono iku, bisa nuwuhake pambiji saka wong liya kang kurang becik.

Babagan kasebut selaras karo wewarang utawa ungkapan tinggalane leluhur kita, umpamane bebrayan jawa yaiku ‘aja dhemen ngetung becike dhewe’. Yen kita gelem sinau kanti premati, wewarah kasebut ngemot pitutur luhur kang dhuwur pengajine.

‘Aja dhemen ngetung becike dhewe’ ngemot pitutur amrih wong tansah ngregani, ngurmati wong liya. Semono uga panemune liyan. Aja pisan-posan nganggep piyambake unggul dhewe, apik dhewe, lan bener dhewe.

Senajan iku bener, nanging kurang becik yen diketok-ketokake. Tataran ilmu sing paling dhuwur, dalah liyane, upamane materin ora kudu diumukake. Urip iku diibaratake pari wae. Sansaya tuwa lan mentes malah temungkul. Semono uga wong kang paling becik yaiku, saumpama nduweni kaluwihan, embuh iku babagan ilmu, materi, aja banjur anggone ndangak kedhuwuren. Ngungalake dhadhane, amrih kaluwihan sing diduweni dimarteni liyan.

Nduweni kaluwihan ilmu, iku luwih becik diamalake marang lyan. Aja banjur kepinteraene kanggo minteri. Kabecikan-kabecikane sing wis ditindakake aja dietung kanti njlimet. Kabeh tumindak sing bener diikhlasake. Aja diuthik-uthik wolawali, amrih dimangerteni liyan.

Wewarah ‘Aja ngetung becike dhewe’ iku lair karana padinane wong jawa ’manungsa iku kedunungan sipat apes’. Nindakake kesalahan utawi kekhilafan iku lumrah. Ora ana wong sing uripe sempurna sakabehe. Dadi saumpama ana wong liya nindakake kesalahan, kehilafan, kanthi sengaja utawa ora, aja banjur diala-ala. Bisa wae liya dina awake dhewe nindakake pakaryan kang pada.

Wis jamak lumrah, wong iku kedunungan sikap dalah sifat lalen. Kanthi mengkono, nalika wongt liya nindakake pakaryan sing kurang bener, dalah salah yen dinulu, paling becik aja melu nyampuri urusane. Apa maneh nganti ngelek-elek. Dianggep wae piyambake khilaf.

(kapethik saking Djaka Lodang edisi 20 tahun 2008)

II. Gladhen

Wangsulana pitaken ing ngandhap menika kanthi sae !

1. Menapa tema waosan ing nginggil !

2. Menapa masalah ingkang wonten waosan menika ?

3. Kenging menapa tiyang gesang kedah kados pantun ?

4. Kaandharna pesan moral ingkang wonten ing waosan menika !

5. Kados pundi pamanggih panjenengan ngengingi wosing waosan menika ?

B. Maos

Standar Kopetensi :Memahami isi berbagi wacana tentang bahasa, sastra dalam kerangka budaya jawa

Kopetensi Dasar :Memahami wacana beraksara jawa

I. Kawaosa wacan aksara jawa ing ngandhap !

1:?pzucpHikubisffijlrnKbecikn\pzucpHugffijlrni=pti,kes=srn\pmit]n\,pzucpHugffijlrni=wir=.

2;?si=bisg[wmenFemHiku;1;rup[anFh,;2;bnD,;3;frhluau/,;4;ae[nomHumu[r.arkLnKekenQelnHugag[wmenFemS[dzh[w=o.[ynHn[w=osugih,[anFhw/n[n,a[khkpinTe/r[Nn,tumPukT|mPukBnD[n,luau/frhlnHisihae[nomHumu[r,m=k[aormenFem,ykuwiar[nW=olinuwih.

3;?si=sp[lnbklCilk.

4;?multSlir,tnSh[ali=klwnWsPf.

(Kapethik saking Djaka Lodang edisi 48, tahun 2004)

II. Gladhen

1. Salinana tulisan ing nginggil nganggo tulisan latin kanthi sae !

2. Salina tulisan kang angel utawi wis arang digunakake ing padinan lan tegesi artine !

3. Menapa tema waosan ing nginggil ?

4. Kaandharna Wosing wacan ing nginggil ?

5. Kados pundi pamanggih panjenengan ngengingi wosing waosan menika ?

C. Micara

Standar Kopetensi :Mampu mengungkapkan pikiran atau gagasan dalam berbagai bentuk wacana lisan tentang bahasa, sastra dalam kerangka budaya jawa.

Kopetensi Dasar :Menceritakan berbagai pengalaman dengan menggunakan bahasa jawa sesuai dengan konteksnya.

I. Waos lan praktekana dialog ing ngandhap !

Mangan Bebarengan

Wayah awan, ibu wis rampung anggone masak. Widati lan widaningsih melu ngrewangi ibune nata meja lan uba rampene mangan. Sega salawuhe wis cumawis. Piring, sendok, garpulan wijikan uga sumadiya. Ibu dhawuh Widaningsih ngaturi bapak

Ibu :“Ning, kana bapak diaturi dhahar dhisik, Masmu uga undangen pisan.”

(Widaningsih ngaturi bapake sing lagi pinarakan ing ruang tamu)

Widaningsih :“Bapak mangga dhahar rumiyin, sedaya sampun sumadiya.”

Bapak :“Iya Ndhuk, kana mas Wid diundang.”

(Wong saumah wis lungguh ngubengi meja makan)

Bapak :“Sadurung mangan, ayo pada dedonga luwih dhisik, minagka atur panuwun marang Gusti awit rejeki sing diparingake.”

Putra :”Inggih Pak.”

Bapak lan ibu mundhut sega, lawuh luwih dhisik banjur putrane njupuk genti-genten. Bapak, Widada lan Widati pada nganggo sendhok lan garpu dene ibune lan Widaningsih cukup migunakake sendok.

Senajan mangan bebarengan nanging ora katon semarawut, ora keprungu kecaping lambe, sebab kabeh pada alon-alon ora kesusu. Kadhangkala bapak lan ibu uga ngendika utawa mundhut priksa marang putra-putrane bab kahanan sekolahe. Putrane uga mangsuli pandangune bapak lan ibune kanthi jujur, nanging anggone mangsuli mesthi wae ora kanthi lambe sing kebak sega, isine lambe diulu dhisik. Mangan bareng kaya magkono iku bisa gawe rukune kulawarga.

(Kapethik saking buku teks Pragmatik Basa Jawa)

II. Gladhen

1. Menapa tema dialog ing nginggil ?

2. Sinten tokoh ingkang wonten ing dialog menika ?

3. Kados pundi tata kramanipun tiyang dhahar wonten ing dialog menika ?

4. Kaandharna pesan moral ingkang wonten ing dialog menika !

5. Kados pundi pamanggih panjenengan ngengingi babagan dialog ing nginggil ?

D. Nyerat

Standar Kopetensi : Mampu mengungkapkan pikiran dan gagasan tentang bahasa,sastra, dalam kerangka budaya jawa, dalam ragam tulis

Kopetensi Dasar : Mengarang dengan tema bahasa, sastra dan budaya jawa

I. Waosana wacanan ing ngandhap !

Basa Jawa Saiki Wis Arang arang Digunakake

Basa Jawa saiki wis pancen arang arang digunakake, akeh bocah ing jaman saiki ora mudheng basa jawa. Awit isih cilik digladhi migunakake basa Indonesia kanggo bsa padinan, kanthi mengkono basa jawa kaanggep angel. Supaya bias migunakake basa jawa kang bener kudu gladhen supaya lancer. Sak ora orane kudu bener pocapane, ngerti tandha wacan.

Kabeh guru mligini guru kang tingkat dhasar mono tugase mandhasi watake bocah, amrih besuke bisaa dadi generasi penerus kang nduweni akhlak kang kena di andelalake sarta duwe pakarti luhur. Awit jroning basa jawa mau akeh kandhungan pendhidhikan tumrap bocah amrih tansah nuhoni tumindak andhap asor, ngetrapake tata karma, tata susila, treping basa samubarang wong, lan sapiturutipun.

Bocah saiki akeh kang babar pisan ora nduweni andhap asor, sludar-sludur kaya wedhus prucul marang guru lan wong tuwa. Apa merga kena pengaruhe jaman kang saya canggih ? kanyatane senajan wulanan basa jawa wis dicacake, nanging asile meksa during maremake. Jalaran wulangan basa jawa during entuk papan jembar kang semestine. Wulangan basa jawa isih kaya dene tanduran tumpang sari ana pinggir galengan, saka ngendi bisane menehi asil kang maksimal. Carane ngetrapake uga during bias rancag, isih kecincungan, jalaran bvocah during nguwasani basa jawa. Luwih-luwih ngenani paramasastra kang ruwet.

“Pak kula badhe kondur rumiyin.”

“Wong kula tindak Malang nitih sepur.”

“Kula lingsem menwi badhe tindak dhateng dalemipun Bu Ning.”

Basa kang sliring mengkono mau kerep keprungu ing bebrayan. Sarehne basa jawa during entuk papan kang semestine, wektune winates, mula guru bisaa nduweni kreativitas kang dhuwur. Contone, nalika ing kalodangan apa bae, bocah tansah dijak komunikasi nggunakake basa jawa, nurut unggah-ungguhing basa. Mesthi bab iki mung kanggo daerah tinamtu wae, kang pendhudhuke mayoritas masyarakat jawa.

Tembang ugi kena kanggo ningkatake pendhidhikan budi pekerti, aja nganti diliwakake marang bocah upama cakepane ngarang dhewe, golek ukara kang kena kanggo ndhidhik bocah, dene lagune bias njiplak saka lagu-lagu kang wis popular., kang bocah wis mesthi gampang apal lan sisane. Wulangan budi pakerti sarana tembang lewih gampang disenengi bocah, awit karo nembang atine seneng lan bocah uga niteni ukara kang ditembangake mau. Timbang sarana ceramah, bocah malah ora pati migatekake, tur ora bisa langsung nyanthel marang jiwane bocah.

Kanggo ngembangake basa jawa, tembang lan budayane, amrih wis lumaku rancag guru kudu bisa mandhiri. Aja nemen nemen njagakaake marang kang nduweni kawenangan. Pengalaman mbuktekake, saben ana program amrih lestari lan ngrembakane basa/budaya jawa, pancen dalane ora lancer, akeh sandhungane. Mligie ngenani prapebaya.

Carane guru bisaa nyawiji karo kelompok masyarakat endi waekaqng nduweni misi nglestarekake sastra lan basa jawa. Umpamane makarya bebarengan karo sastrawan jawa, nganakake lomba ,maca basa jawa, lomba nembang lan sapiturutipun. Bab prabeya bisa golek kanthi sambat marang kang nduweni kawigaten gedhe marang lestari sarta ngrembakane basa jawa. Pokoke sembarang cara bisa dienggo, amrih basa jawa entuk papan kang jembar, merdika urip ngrembaka.

Wosing atur, menwa guru ndueni kreativitas kang dhuwur, bisa ningkatake kemandhirian, ngrenggesengake wulangan basa jawa kalebu tembange kanthi meneka cara, lan bisa oleh asil kang maksimal maremake, wis pada karo ndeder winih unggul generasi penerusing bangsa kang bisa diandelaake samubarange, mligine bab dhuwure akhlak luhuring pakarti.

(kapethik saking LKS Esensi, 2008)

II. Gladhen

1. Menapa tema waosan ing nginggil !

2. Menapa masalah ingkang wonten waosan menika ?

3. Kados pundi caranipun kangge ngembangaken basa jawa wonten masyarakat jawa ?

4. Kaandharna pesan moral ingkang wonten ing artikel menika. !

5. Tulisana artikel migunakake basa jawa krama ingkang sae !


Wulangan II

POLITIK

Dening : Yayik Alinta Sari

07205244031

A. Nyemak

Standar Kopetensi :Mampu memahami berbagia ragam wacana lisan tentang bahasa, sastra, dalam kerangka budaya Jawa melalui menyimak cerita atau informasi dari berbagai media.

Kopetensi Dasar :Memahami geguritan yang dibacakan atau melalui berbagai media.

I. Siswa nyemak geguritan ingkang kawaos dening guru utawi saking siaran radio/televisi basa Jawi ingkang ngrembag bab politik secara langsung utawi rekaman ingkang sampun katemtokaken dening guru.

KEDUWUNUG

Sanajan awakku pindha ketlikung

Dening kahanan kang ora rampung

Atiku ora duwe rasa keduwung

Jalaran nglabuhi bektiku marang rakyat

Rina kelawan dalu

Atiku nelangsa rasaku suwun g

Ngoyak katresnanan kang keplayu

Bareng maruta ing gung liwang-liwung

Kanca, sadulur tresna setia tuhu

Marang kabeh dhawuhmu

Sanajan aku kudu kesandung

Nanging babar pisan ora keduwung

(Kalingga, Djaka Lodang edisi No. 41 13 Desember 2008)

Kawruh Basa

Keduwung : kadung

Suwung : sepi

Tresna : seneng

Nglabuhi : ngapusi

II. Gladhen

Kawangsulan pitaken ing ngandhap menika ngangge basa krama

1. Maksud saking geguritan menika menapa?

2. Sinten ingkang nyiptakaken geguritan menika?

3. Sinten ingkang geduwung?

4. Pemimpin ingkang sae menika kados pundhi?

5. Sinten ingkang supados bekti dumateng rakyat?

B. Maos

Standar Kopetensi :Memahami isi berbagai wacana tentang bahasa, sastra

dalam kerangka budaya Jawa.

Kopetensi Dasar :Melagukan dan memahami ajaran moral tembang

macapat.

I. Siswa saged nglagoaken/macapatanlan saged ngrembag bab isinipun tembang macapat menika

Sekar Dhandhanggula

Panembrama

Heh anakku para mudha mudhi

Kowe kabeh padha nindak na

Saiki maju jamane

Aja mung ubyang ubyung

Pemilihan umum uga wis teka

Milih pemimpin kang jujur

Kang bisa ngayomi rakyat

Ayem tentrem kerta raharja

(Suparman, Djaka Lodang edisi 6 Mei 2005)

Kawruh Basa

Ubyang-ubyung : ora duwe tujuan kang pasti/ora ono tujuane

Ngayomi : nglindungi

Raharja : selamet, sentosa, makmur

II. Gladhen

Kawangsulan pitaken ing ngandhap menika ngangge basakrama.

1. Maksud saking sekar ndandhanggula menika menapa?

2. Sekar dhandhanggula menika kapendhet saking pundhi?

3. Sinten ingkang kedah maju pikirane?

4. Sinten ingkang kedhah milih

5. Pemimpin ingkang sae ingkang kadhos pundhi?

C. Micara

Standar Kopetensi :Mampu mengungkapkan pikiran/gagasan dalam berbagai bentuk wacana lisan bahasa, sastra, dalam kerangka budaya Jawa.

Kopetensi Dasar :Menceritakan berbagai pengalaman dengan menggunakan bahasa Jawa sesuai dengan konteksnya.

I. Siswa saged nyerat wacana/tulisan ingkang sesuai kaleh topikipun/judulipun.

Lanang – Wadon

Anane kuota alias aturan jatah 30 persen wong wadon kanggo calon legislatif, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) lan Badan Pengawas Pemilu (Panwaslu) mbuktikna menawa gerakan gender (bagi-bagi porsi lanang-wadon kanthi adil) neng Indonesia wis molaih adil. Ning merga ana ketentuan sing kaya kuwe, akeh pengurus partai politik sing tambah mumet sebab ora olih wong wadon seneng lan gelem ‘kerja’ politik. Apa maning siki jumlah parpol akeh banget, neng Kabupaten Banyumas baen ana 29 parpol sing kedaftar melu pemilu 2009 ngesuk. Sebab kangelan nggolet wong wadon sing gelem dadi caleg, akhire akeh parpol sing padha nglanggar aturan. Tetep bae akeh parpol sing calege bandhot thok. Ning senajan pengurus parpol padha nglanggar tetep bae langka sing kena hukuman. Pengurus parpol sing nglawan undang-undang kuwe tetep bae padha cengar-cengir ora krasa salah.

Kaya-kayane sahwat politik kuew dominan neng wong lanang. Mulane kuota caleg lanang 70 persen. Senajan sahwat politik dominan neng wong lanang, Indonesia tau duwe wadon kang dadi presiden, Megawati Soekarno Putri. Artine jabatan politik puncak Indonesia ya tau kecekel neng wong wadon. Sing lucu, nalika presiden dicekel neng wong lanang, umpamane Pak Harto, bojono ya diceluk nganggo tembung Ibu Harto. Siki SBY diceluk nganggu tembung Pak Presiden sebab dheweke pancen presiden. Bojone senajan dudu presiden, tetep bae diundang nganggo tembung Ibu Presiden. Ning nalika Megawati dadi presiden, Taufik Kiemas (bojone) ora tau diundang nganggo tembung Pak Presiden he..he..!

Semono uga menawa ana kepala desa (kades/lurah) lanang, bojone senajan dudu lurah yang diundang nganggo tembung Bu Lurah. Ning nalika lurahe wadon, lakine ora gadhang diundang nganggo tembung Pak Lurah sebab dheweke pancen dudu lurah. Ning khusus kades Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Nanang Hilal, bojone ora diundang Bu Kades. Edan, bojone seringe malah diceluk Bupati. Bojo lurah sing bupati ya mung neng Desa Ajibarang Wetan thok. Dheweke pancen jenengi Patinah, mulane diceluke Bupati, senajan bojo lurah he..he..!

Senajan sahwat politik kanggo wong wadon esih minim, ning jumlah pemilih wong wadon luwih akeh ketimbang wong lanang. Mulane ana tembung sapa sing bisa nguasani wong wadon, dheweke bakal menang dadi caleg. Sebab ana rumus sing kaya kuwe akeh caleg (lanang) sing manfaatna wong wadon nalika kampanye. Dheweke dimanfaatna kon dadi seksi konsumsi, tukang jemput tamu, glidig utawa pramu saji lan kon dadi biduan dangdut neng panggung-panggung kampanye. Pancen ana wong wadon sing didadekna juru kampanye, ning jumlahe sethithik banget. Nalika kegiatan kampanye ‘akbar’ neng lapangan/stadion, wong wadon sing nduweni peran ‘kerja pikiran’ esih sethithik. Ning gilirane mlebu acara hiburan, nembang dangdut, mesti wong wadon sing kon tampil, goyang dombret-goyang patah-patah – goyang golang-galing-goyang ngebor-lan goyang angkrog-angkrog persis wong gawe es gosrok he..he..!

Artine neng babagan politik, wong wadon luwih kanggone neng babagan sing ora mumeti, ning nambani mumete wong lanang. Pancen dadi politikus kuew kudu nduweni kepinteran omong sing full taktik. Mbangkane sing jenenge wong wadon senajan tah akeh omonge, ning akeh sing pating pecotot. Omongan emosional. Mulane embuh tekan kapan jumlah wadon politikus bisa tambah. Ning neng babagan etung-etungan apa bae, wong wadon luwih teliti ketimbang wong lanang sing senenge bras-bres ora karuan. Mula sebab kuwe, umpamane anggota dewan akeh wadone ketimbang lanange, mbahas APBD-APBN kaya-kayane luwih teliti lan nalika ana proyek-proyek sing kudu nganggo ijin dewan ora kudu nganggo suap lan korupsi. (Kang Edon)

Kawruh Basa

Kuota : aturan jatah

KPU : Komisi Pemilihan Umum

Panwaslu : Panitia Pengawas Pemilu

Bawaslu : Badan Pengawas Pemilu

Parpol : partai politik

Gendher : bagi-bagi posisi lanang-wadon kanthi adhil.

Minim : sithik

Caleg : calon legislatif

II. Gladhen

Kawangsulan pitaken ing ngandhap menika ngangge basa krama.

1. Isinipun wacana menika inggih menapa?

2. Gerakan gender wonten ing Indonesia sampun adil menopo dereng, buktinipun?

3. Menopo tiyang estri mboten gadhahi minat terjun wonten ing dunia politik?

4. Menopo minat dados caleg kathah saking kaum jaler?

5. Wonten pinten parpol engkang nderek pemilu ing tahun 2009?

D. Nyerat

Stansar Kopetensi : Mampu mengungkapkan gagasan, pendapat dan perasaan dalam berbagai bentuk karangan tentang bahasa, sastra danbudaya Jawa.

Kopetensi Dasar : Menulis surat resmi (undangan, berita lelayu) berbahasa Jawa

.

I. Siswa saged ndamel surat resmi tuladhanipun (undangan) ngagem bahasa Jawi.


PANITIA PEMILIHAN UMUM

Desa Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta

Sekretariat: Jln. Khaki Gondo, Ninisulit 4

Samigaluh Kulon Progo, Yogyakarta

55673 (0274) 381776

21 Desember 2008

No. : 5/V/2008

Hal. : Undangan

Lamp. : –

Kepada:

Yth; Bpk/Ibu/Sdra/Sdri

Ketua Penyelenggara Pemilihan Umum

Wonten ing Desa Samigaluh

Kangge mengeti Pemilihan Umum badhe dipun adhaaken rapat kangge ngrembag bab menika badhe diwontenaken tanggal 11 Januari 2009, kulo sking Panitia Pemilihan Umum dhawuhi Bpk/Ibu/Sdra/Sdri rawuh wonten ing:

Dinten : Selasa

Tanggal : 30 Desember 2008

Tabuh : 08.00 dumugi pungkasanipun

Acara : Ngrembag bab pelaksanaan Pemilihan Umum wonten ing

Desa Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta.

Mekaten surat undangan menika, mugi ndandosaken pamriksa. Awit saking kawigatossanipu dipun aturaken agunging panuwun.

Sekretaris Ketua

Rudi .W Bambang .H

Kawruh Basa

Ngrembag : mbahas

Dhawuhi : ngaturi

Dumugi : rampung

Tabuh : pukul/jam

II. Gladhen

1. Menopo isinipun surat menika?

2. Ditujuaken kangge sinten surat undangan menika?

3. Tujuan saking surat menika inggih menopo?

4. Surat ing nginggil menika sampun sae menopo dereng?

5. Bagian-bagian surat inggih menika?


Wulangan III

MAKANAN TRADISIONAL

Dening : Nurlaili Azizah

07205244057

A. Nyemak

Standar Kopetens : Memahami dan menanggapi berbagai wacana lisan tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa dari berbagai sumber.

Kopetensi dasar : Meyimak, memahami, dan menanggapi campursari tentang makanan tradisional melalui berbagai media.

I. Nyimak Campursari Babagan Panganan Tradisional

GEDHANG GORENG

Anget-anget gedang goreng

Dipangan-pangan bareng

Anget-anget kopi susu diombe bareng

Rino wengi padang bulan

Lingguh deneng kloso

Remang-remang lingguh jejer

Aku kambeg mangan gedhang goreng

Ngombe kopi anget-anget

Ing jantunge suriname pamari pohung

Ono kembang tresnaneng bulan

Yo aku karo kowe

Ono kembange tresnaneng lintang

Yo aku karo kowe

Dening: Didi Kempot

II. Gladhen

Wangsulana pitakon-pitakon wonten ing ngandap punika iki kanthi patitis !

 1. Menapa tema sekar campursari wonten inggil wau?
 2. Sinten sing nganggit campursari meniko?
 3. Kados pundhi wose utawi isinipun tembang meniko?
 4. Ceritaken malih tembang campur sari ginakaken bahasa piyambak?
 5. Kados pundhi pemanggihipun tembang campur sari punika hubunganipun kaliyan kesehatan?

B. Maos

Standar Kopetensi : Mampu memahami berbagai teks tentang bahasa sastra, dan budaya Jawa.

Kopetensi Dasar : Memahami dan menganalisis isi teks berita berbahasa Jawa.

I. Karangan ing ngisor iki wacanen sing patitis, banjur wangsulana pitakon ing ngisore supaya luwih mudheng isine wacan!

PEYEK JINGKING OLEH-OLEH KHAS PESISIR KIDUL

Plesiran ana pesisir Bantul embuh kuwi Samas, Parangkusuma, Depok, Parangendok, lan Parngtritis, racakke akeh sing kepingin nggawa utawa mundhut oleh-oleh sing wonten tlatah kono.

Oleh-oleh sing khas ing wilayah pesisir kidul kutha Jogja kuwi mau ora ana liya ya peyek jingking, peyek undur-undur, lan peyek rebon. Ananing peyek-peyek jinis iki angel digoleki. Mligine peyek jingking. Wis akeh bakul sing biyene padha dodol peyek jingking, ora dodol maneh alih profesi. Jalarane, jingking sansaya angel digoleki.

Kejaba kuwi, wong jaman saiki racake padha ora kepengin maneh marang jinis panganan iki. Mligine bocah enom. Mbok menawa akeh sing wis kurang cocok marang rasane. Ana maneh panemu sing ngandharake menawa peyek jingking kuwi mujudake panganan kurang berkelas. Tegese, dianggep panganan kelas bawah, desa.

Saktemene peyek jingking mono mujudake panganan sing rasane gurih lan ngandhut protein hewani sing dhuwur, jalaran panganan iki bahan bakune saka iwak laut jinis kepiting, urang-urangan. Eman yen nganti ana panemu sing nganggep menawa peyek jingking mujudake panganan kelas murahan, ecek-ecek, lan desa. Daging jingking, undur-undur satemene ora beda adoh karo daging kepithing utawa urang. Amung wujude wae sing rada beda.

Jingking klebu khas sing urip ngeleng ana pesisir kidul sing ngandhut pasir teles, anane ing pesisir Parangtritis jarane sing saiki angel diburu. Mbuh jalaran pesisire wis kerep diambah wong apa merga kali lan laute kena pencemaran apa kepriye, ora ana sing bisa nerangake. Kjaba kuwi undur-undur uga angel digoleki. Pokoke wis ora kaya zaman taun-taun 70 tekane 80-an.

Nasibe jingking lan undur-undur iki sajake ngemperi nasibe iwak kali:wader; (pari, cakul), badher, kotes, lele local, kutuk, uceng, beyong, temple watu, urang, lan liya-liyane. Jinis-jinis iwak iki mau wis angel tinemu maneh ing kali. Jalarane kerep diburu nganggo maneka warna racun lan strum. Kejaba kuwi uga merga pencemaran banyu, uwuh plastik, beling, kawat, blek, lan liya-liyane.

Kapetik saka : Djaka Lodang no.1 halaman 26, 2007

II. Gladhen

Wangsulana pitakon ing ngisor iki!

 1. Wonten pundhi kemawon hasil peyek jingking?
 2. Menapa pedagang peyek jingking sami alih profesi?
 3. Menapa sebabipun jingking,undur-undur,urang sampun susah dipadosi?
 4. Menapa kemawon kandhunganipun vitamin wonten jingking meniko?
 5. Kados pundhi caranipun nanggulangi supados boten langka?

C. Micara

Standar Kopetensi : Mampu praktik sesorah (pidato berbahasa Jawa).

Kopetensi Dasar : Membuat sesorah tentang makanan tradisional

I. Waosana Sesorah ing ngandhap !

Asalamu’alaikum Wr.Wb.

Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hurmati. Sadherek-sadherek mudha-mudhi ingkang tansah kula tresnani. Matur nuwun sanget dhumateng para rawuh sampun kersa ngglonggeraken wekdalipun wonten perkumpulan enjing meniko.

Sakderengipun mangga kita sami ngaturaken puja-puji dhhumateng Gusti Ingkang Maha Agung ingkang sampun paring taufik saha hidayah, katitik kula panjenengan sami saged makempal wonten ing papan palenggahan punika kanthi kasarasan, karaharjan tuwin kabagjan.

Peyek jingking inggih punika salah satunggalipun daharan khas Jogja,khususipun daerah pesisiran kayata Samas, Parangtritis, Depok, Parangendok.Ananging peyek jenis iki angel golekane. Amarga wis akeh bakul sing biyene padha dodol peyek jingking, ora dodol manel aleh profesi. Jalarane sansaya angel digoleki.

Bapak-bapak, ibu-ibu saha para rawuh kakung sumawana putri ingkang kinurmatan.

Ana maneh panemu sing andaraken menawa peyek jingking wujudake panganan kurang berkelas. Namung pengertian iki salah, jalaran panganan iki bahan bakune saka iwak laut sing kandhungan protein hewani sing dhuwur lan ara beda karo daging kepiting utawa urang.

Mekaten para rawuh kakung miwah putri ikang kinurmatan, andharan ringkes ingkang saged kula aturaken. Inggih meniko kito lestariaken budaya bahari laut,supados ulam, jingking, urang, kepiting lan sakpiturete bisa urip kanggo wisata bahari. Serta ngedohi pencemaran limbah banyu, plastik, blek ojo dibuang ing laut.

Mbok bilih wonten andharan saha atur kula ingkang kirang prayogi, wontena kepareng panjenengan paring pangapunten dhumateng kula.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Dening: Nurlaili Azizah

II. Gladhen

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!

 1. Kados pundhi pambukaning sesorah meniko?
 2. Kados pundhi panutupipun sesorah meniko?
 3. Menapa temanipun sesorah punika?
 4. Kados pundhi wose utawi isinipun sesorah meniko?
 5. Damelaken sesorah temanipun panganan tradisional urut-urutanipun sami kaliyan contonipun?

D. Nyerat

Standar Kopetensi : Mampu mengungkap gagasan, pendapat dan perasaan dalam berbagai karangan tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa.

Kopetensi Dasar : Menulis wacana beraksara Jawa.

I. Waosana aksara jawa ing ngandhap !

peyeKjiki

ÄpeyeKjikipznNsSirs[ngurihlnZnQ[tPo[th[nHwnNiSiduwu,jlrnPznNnHikibanBku[naiwkLautCinisKepitiauraurz.

Änzinsi[bBjikiaiki[z[mPrinsi[bBawkKliwne,[ko[ts¿,[l[l,kutuk¿,aucelniLyliy[nN.jinisiWnisHiwkHikimauwisH[zliTnemum[nhaikli.

II. Gladhen

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi premati !

 1. Aksara Jawa punika dialih tulisaken kanthi patitis!
 2. Kados pundhi temanipun wacana aksara Jawa meniko?
 3. Ceritaken malih wacana aksara Jawa punika,ginaken bahasa krama?
 4. Kados pundhi pemanggihipun wacana aksara Jawa punika engngei kadah panganan moderen?
 5. Damelaken wacana kirang langkung 1 paragraf ginaken aksara Jawa temanipun panganan tradisional?


Wulangan IV

EKONOMI

Dening : Rovi’atun Nur Rochmah

07205244095

A. Nyemak

Standar Kompetensi : Memahami dan menanggapi berbagai wacana lisan tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa dari berbagai sumber.

Kompetensi Dasar : Menyimak, memahami, dan menanggapi campursari dari berbagai media.

Katrangan ( informasi )

Ing jaman globalisasi saiki, Tembang iku wis dadi bagian kang pokok kanggo kita kabeh. Tembang bisa kita tampa liwat media elektronik ( TV, Radio, Internet) lan media cetak ( majalah, Koran, tabloid ). Tembang liwat media banjur dadi perangan kang baku ing madyaning bebrayan.

I. Rungokna tembang “Campursari” ing ngisor iki!

Gugur Gunung

Kanca ayo kanca ngayahi karyaning praja

Kene – kene gugur gunung tandhang gawe

Sayuk – sayuk rukun

Bebarengan karo kancane

Lila lan legawa kanggo tumraping Negara

1, 2, 3, 4 maju papat – papat

Diulang – ulungake mesthi enggal rampunge

Bis kolobis kuntul baris

Bis kolobis kuntul baris

Bis kolobis kuntul baris

Bis kolobis kuntul baris

II. Gladen

a. Tugas Kelompok

Wangsulana pitakon – pitakon ing ngisor iki!

1. Apa irah – irahan lagu ing dhuwur?

2. Sapa wae kang kudu ngayahi karyaning praja?

3. Rasa apa wae kang dadi syarat rampung gaweanne?

4. Apa kang dikarepake pencipta lagu ing dhuwur?

5. Kepriye panemume marang perekonomian ing wektu iki?

b. Tugas Individu

Sawise kowe ngrungokake lagu kasebut, lagokna lagu “Gugur Gunung” ing dhuwur!

B. Maos

Standar Kompetensi : Mampu memahami berbagai teks tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa.

Kompetensi Dasar : Melagukan dan memahami isi tembang macapat.

Katrangan ( Informasi )

Maca sawijining proses kang ditindakake serta ditindakake dening pemaca supaya entuk pesen, kang bakal dituduhake dening penulis lumantar media tembung – tembung utawa basa tinulis. Sawijining proses kang ngudoake supaya kelompok tembung kang minangka sawijining kesatuan bakal ketok ing sawijining pandeleng sekilas, lan supaya makna tembung – tembung kanthi individual bakal bisa ditampa utawa dipahami, lan proses maca kuwi ora kelakon kanthi becik.

I. Wacanen tembang macapat ing ngisor iki!

Dhandanggula

Watake : luwes utawa resep

Jago kluruk rame kapyaresi,

Lawa kalong luru pandhelikan,

Jirih kawanan ing semune,

Bang wetan sulakipun,

Mratandani yen bangun enjing,

Rembulan wus gumlewang,

Neng kulone gunung,

Ing padesan wiwit obah,

Lanang wadon pan samya anambut kardi,

Netepi kewajiban,

II. Gladen

a. Tugas kelompok

A. Tembung ing dhuwur tembangna bareng – bareng!

B. Tembung – tembung ing ngisor iki terangna tegese!

1. Kapyarsi

Tegese :

2. Lawa kalong

Tegese :

3. Pandhelikan

Tegese :

4. Semune

Tegese :

5. Sulakipun

Tegese :

6. Mratandani

Tegese :

7. Gumlewang

Tegese :

8. Samya

Tegese :

9. Anambut kardi

Tegese :

10. Kewajiban

Tegese :

b. Tugas Individu

A. Lagokna tembang “ Dhandanggula” ing dhuwur!

B. Ceceg ngisor iki isenana nganggo tembung sing methik!

1. Tembang Dhandanggula ing dhuwur ana pirang …………. pada

2. Tembang Dhandanggula iku watake ……………..

3. Tembang Dhandanggula ing dhuwur isine ……………

4. Isine pitutur yaiku supaya lanang wadon pan samya ing ……………

5. Guru lagu, wilangan, lan gatra tembang Dhandanggula yaiku ………….

C. Micara

Standar Kompetensi : Mampu menyampaikan apresiasi terhadap berbagai kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi.

Kompetensi Dasar : Mampu menyampaikan hasil apresiasi dari berbagai kegiatan di masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Katrangan ( Informasi )

Crita ing ngarepe wong akeh pancen kudu duwe pengalaman, keprigelan lan gladhen. Sawijining crita babagan ekonomi kang saiki sing dianggap penting. Crita bisa kajupuk saka macem – macem media yaiku media elektronik utawa media cetak.

I. Wacana crita ing ngisor iki wacanen kanthi premati!

Maneka Prodhuk Olahan Pisang

Buah mujudake bahan pangan pinangka sumber vitamin lan mineral. Salah sijine buah mau yaiku pisang. Tanduran pisang tinemu urip apik ing pakarangan utawa ing lemah tegalan. Sawetara iki para ibu – ibu rumah tangga ing dalem ngolah pisang nembe awujud pisang goreng utawa pisang godhog, gethuk, tape utawa kolak, saengga ora bisa awet suwe. Salah sijine teknik amrih pisang bisa tahan suwe disimpen yaiku kanthi diolah dadi maneka warna hasil olahan pisang.

Produk olahan pisang mentah awujud keripik, gaplek, tepung, lan pathi pisang, dene menawa saka pisang sing wus mateng contone sale, dodol, jem, sale goring, sirup, lan malah bisa digawe anggur.

Keripik Pisang

Mujudake panganan asli olahan saka pisang mentah sing wus umum lan lumrah amarga keripik pisang wus dikenal masyarakat akeh. Pisang mentah sing wis tuwa dipilih, terus dionceki lan diiris tipis-tipis, malang utawa mujur. Menawa malang dadine irisan bunder ananging menawa anggone ngiris mujur asile irisane dikum ana ing larutan sodium bisulfit 0,05%, asam sitrat 0,1% lan uyah 1% suwene 30 menit, terus dientas lan ditus nganggo irig utawa kalo. Terus digoreng nganti mateng kanthi ciri wernane kuning semu-semu coklat. Jinise pisang yaiku pisang kapok, rajanangka, siyem, lan pisang sungu.

Pathi Pisang

Kabeh jenis pisang bisa dijupuk pathine, amrih antuk pathi sing mutune dhuwur, becike nggunakake jenis pisang kapok. Carane nggawe pathi, pisang kapok mentah dionceki terus diiris-iris lan dilembutake kanthi didheplok utawa diblender. Amrih bisa cepet lembut apike ditambahi banyu sithik mbaka sithik, lan menawa wis lembut banjur disaring kayadene menawa nggawe santen kae. Banyu peresan pisang mau banjur dileremake watara 12 jam, banyu banjur dibuang engga mung kari menepane pathi. Pathi banjur dipepe nganti garing langsung bisa diolah digawe kue kering, cake, es krim, lapis.

Gaplek utawa glepung pisang

Jinis pisang bisa digawe gaplek lan glepung pisang sing paling apik saka jinis pisang kapok amarga werna gaplek lan glepunge bisa putih memplak. Carane nggawe gaplek iku ora mbutuhake ketrampilan kang mligi. Pilih pisang sing wis cukup tuwa, banjur didang, dikukus watara 10 menit, kanthi tujuan yen wus dikukus pisange gampang dionceki, ngurangi tlutuh, lan samengkone wernane gaplek lan glepunge bisa putih. Yen wus dadi oncekan banjur dirajang tipis-tipis banjur langsung dipepe nganti garing ana ing sangisore sunaring surya utawa migunakake alat pemanas gawean. Tandhane yen gaplek iku wus garing menawa dicoklek mayar lan ora wulet. Menawa wus dadi gaplek bisa langsung diwadhahi lan disimpen utawa langsung bisa digawe glepung kanthi cara didheplok migunakake lumping lan alu utawa migunakake mesin. Menawa wus dadi glepung bisa diolah kanggo nggawe manekawarna jinis roti lan kuwe pinangka panganan sumber karbohidrat amarga glepung pisang kandhutan karbohidrate cukup dhuwur yaiku 88,6% tinimbang beras sing kandhutane karbohidrat 80,2% utawa kenthang sing mung 19%.

Kegiatan mau menawa katindakake kanthi tlaten lan tumemen bisa dadi kegiatan wirausaha kang asile nengsemake.

( Djaka Lodang, 29 September 2007 )

II. Gladen

a. Tugas Kelompok

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki!

1. Apa wae wujud olahan saka pisang mentah lan saka pisang sing wus mateng?

2. Apa wae larutan kang dibutuhake kanggo ngekum irisan pisang bakale kripik pisang?

3. Pisang apa wae kang apik dienggo gawe kripik pisang?

4. Kepriye proses gawe pathi pisang?

5. Kepriye proses gawe gaplek utawa glepung pisang?

b. Tugas individu

Sawise kok maca, critakna nganggo basamu dhewe !

D. Nyerat

Standar Kompetensi : Mampu mengungkapkan gagasan dan pendapat terhadap kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.

Kompetensi Dasar : Mampu menulis artikel berbahasa Jawa tentang kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.

Katrangan ( informasi )

Nulis karangan dienggo supaya pemaca bisa ngetoake gagasan, pendapat kang ana ing atine. Jinising karangan dhewe akeh maceme, kayata karangan kang sifate narasi yaiku karangan kang mbudidaya nyritaake prastawa utawa kedadeyan, karangan kang sifate dikripsi yaiku karangan kang nggambarake kanthi cetha salah sawijining kahanan ( obyek ), karangan kang sifate eksposisi yaiku karangan kang dibeberake anane analisis proses kanggo cara narasi, karangan kang sifate argumentasi yaiku karangan kang nyritaake argumentasi utawa panemu, lan karangan kan sifate persuasi yaiku karangan kang sifate ngajak – ngajak. Sakdurunge gawe karangan kudu digawe dhisik kerangka berpikir terus dikembangke dadi karangan.

I. Gatekna!

Kerangka berpikir karangan diskripsi

1. Papan panggonan Rumah Makan Toek Pitoe

2. Masakan kang disediake ing Rumah Makan Toek Pitoe

3. Ciri liya Rumah Makan Toek Pitoe

4. Tamu ing Rumah Makan Toek Pitoe

Pengembangan Karangan saking kerangka berpikir

Rumah Makan Toek Pitoe

Jeneng lan papan ing padatan mesthi dhuwe sejarah utawa ngemu teges, kalebu jeneng Rumah Makan Toek Pitoe kang mapan ana Jalan Pakem – Turi km 1,5 Mangunan, Sleman iki. Kena diarani dununge pancen strategis ing dalan tumuju papan wisata Kaliurang, mung wae njupuk kanga rah kulon yaiku liwat Boyong, Rumah Makan iki jenenge Rumah Makan Toek Pitoe.

Masakan kang disediake ing Rumah Makan Toek Pitoe yaiku Masakan Megana, Masakan Megana digawe saka bumbu gudhangan ( klapa mudha kanggo bumbu gudhangan ) dicampur gori ( nangka nom ), kacang panjang, godhong kates, gereh pethek, kanthi lawuh empal utawa iwak pitik manut kesenengane. Kabeh bahan kang diolah pancen migunani banget tumrap kesehatan lan ora nuwuhake lelara, sanajan saiki masakan iki langka.

Rumah Makan Toek Pitoe uga sumadhiya masakan liyane kayata Brongkos, Sega abang Lombok ijo, Cap cay, Ca kangkung lan sapanunggalane. Nanging Sega Megana pancen dadi menu khas, lan langka ditemoni ing rumah makan liyane. Kajaba Sega Megana, Rumah Makan Toek Pitoe uga duwe cirri khas ing babagan “minuman” istimewa yaiku “Wedang Toek Pitoe” kang digawe saka ramuan rempah-rempah warna pitu, ana secang, cengkeh, gula aren utawa gula batu lan isih ana ramuan liyane.

Rumah Makan Toek Pitoe kena diarani isih anyar lagi mlaku kurang luwih setaun, nanging tamu kang padha rawuh saka maneka lapisan masyarakat. Saka para pejabat daerah nganti tekan pejabat pusat wis nate dhahar ana Rumah Makan Toek Pitoe, Bu Mega lan Mbak Puan uga nate dhahar siang ing papan iki.

( Djaka Lodang, 29 september 2007 )

II. Gladhen

a. Tugas Individu

1. Gawea cengkorongan tulisan utawa kerangka berpikir!

2. Gawea Karangan miturut kerangka berpikir kang wis digawe!


Wulangan V

KESENIAN TRADISIONAL

Dening : Henri Seftiawan

07205244021

A. Nyemak

Standar Kompetensi : Mampu memahami berbagai ragam wacana lisan tentang bahasa, sastra dalam budaya Jawa melalui berbagai media dan menyimaknya.

Kompetensi Dasar : Memahami cerita yang dibacakan atau melalui berbagai media

I. Siswa nyemak wacana ingkang dipun waos dening siswa sanes. Sagedugi dipun waos dening guru. Utawi wacana ugi saged dipun pendhet saking radio/televisi ingkang ngrembak babakan kethoprak.

KETHOPRAK

Kethoprak lair wontening Surakarta taun 1908 ingkang nyipta Raden Mas Tumenggung Wreksodiningrat. Tetabuhanipun lesung/ kendhang, terbang, suling. Paroganipun dumados saking Mbok Gendro alias Nyi Badur, Ki Wisangkara. Gendhingipun ingkang sepisan aranipun Mega Mendhung, Kupu Tarung sasampunipun dipun susul gendhing Srim, Bak-Bak, Somah-Simah, Bluluk Tipa lan ugi Randha Ngangsu.

Lampahipun nyariosaken petani ingkang nembe macul lan garwanipun mbeta dhaharan, agemanipun prasaja. Anggenipun njoged asring dipun damel supados lucu. Ragam tarianipun jogged Gendro. Sebab Mbok Gendro ndherek wonten lakon meniko. Dialogipun awujud tembang saperangan lan awujud gancaran.

Mekaten pangandikanipun Handung Kus Sudyaksana kala taksih gesang ing babagan Kethoprak kelilingan ing Museum Negeri Sono Budoyo Jogjakarta taun 1978. Rama Handung kala taksih sugeng, nate ngasta minangka Pemred Mekar Sari Jogjakarta, ugi Pemimpin Produksi PLT. Bagong Kusudiardjo lan Ketua Pelaksana Kethoprak Mataram Sapta Mandala Kodam VII Diponegoro.

Rama Handung ugi ngandika menawi pagelaran Kethoprak ingkang sapindah wekdal menika ngramekaken Palakrama Agung KGPAA Paku Alam VII kalawan Putri Dalem Sinuhun Pakoe Boewana X asmanipun GBRA Retna Duwasa dedalem ing Kepatihan Surakarta dinten Selasa Pon 21 Besar Je Angka Jawi 1838, 5 Januari 1909. Sasampunipun menika kethoprak asring dipun pentasaken ing keraton Kasunanan Surakarta. Kala semanten Ki Wisangkoro ingkang kondhang minangka paraga kethoprak nampi dhawuh saking Pangeran Prangwadana ing taun 1924 supados negor wit nangka ingkang wonten plataran dalemipun kagem damel lesung. Sakderengipun negor lan damel lesung, Ki Wisangkoro kedah nglampahi siam 40 dinten 40 dalu. Sasampunipun lesung dados dipun paringi asma Kyai Wreksatama ingkang dipun ginakaken kagem tabuhan kethoprak. Ki Wisangkara lajeng ngempalaken paraga priya didhawuhi latihan ngethoprak ing kampung Madyataman. Tetabuhan lakon, sandhangan, tari sami kaliyan kethoprak ingkang pentas wonten dalemipun RMT Wreksodiningrat.

Sasampunipun mlebet ing Jogjakarta taun 1925, sepisan pentas ing kampung Demangan dening Pakempalan Kethoprak Krido Madyo Utomo saking Surakarta kang langkung kondhang kanthi sinebat Kethoprak lesung. Salajengipun tuwuh lan mekar pakempalan kethoprak ing desa-desa saindengipun Jogjakarta. Kala semanten ingkang sampun gadhah idin wonten 300-an.

Kethoprak mujudaken tarian rakyat ingkang sampun sepah yuswanipun. Kethoprak mujudaken drama tari kerakyatan ingkang kacipta RM Tumenggung Wreksodiningrat saking Surakarta. Wonten ingkang nerangkaen menawi kethoprak taun 1887 sampun wonten ing satunggaling desa sisih kidul Jogjakarta, awujud pentas ingkang dipun mainaken bocah ngepasi padhang rembulan kanthi dipun iringi swanten lesung.

Tembung Kethoprak

Seratanipun Kuswadji Kawindroso Santo ing Lokakarya Kethoprak 7-9 Februari 1974 ing Jogjakarta nyebataken menawi tembung kethoprak tegesipun saking aranipun pirantos ingkang kasebat tiprak. Tembung tiprak saking tembung prak, sebab swantenipun tiprak prak-prak-prak. Serat Pustaka Raja Purwa Jilid II tulisanipun pujangga R. Ng. Ranggawarsita (1802-1873) ingkang dipunterbitaken Kolfbunipun cetakan 1923 kaca 9-10 nyebataken tabuhan ingkang asma kethoprak tegesipun kothekan.

Mila saged ditlisih menawi drama rakyat kethoprak sakderengipun lair sampun wonten tabuhan ingkang dipunwastani kethoprak. Salebetipun seni kethoprak dipun temokaken ekspresi carios, dialog, acting, bloking, rias, busana, unen-unen kagem pengiring, tradisi. Mila esensi kethoprak saestunipun drama. Ananging sanes drama modern.

Periode Kethoprak

Kethoprak anggenipun mekar kaperang dados pinten-pinten periode. Periode taun 1887-1925, periode kethoprak lesung wonten tari, tembangan Jawi, carios lan ugi ageman. Taun 1925-1927 periode kethoprak peralihan kanthi ciri : tetabuhanipun campur (lesung, rebana, alat musik barat) wonten unsur tari, tembang, carios, ageman, lan rias. Taun 1927 samenika periode kethoprak gamelan kanthi ciri : tetabuhanipun gamelan, wonten carios, tembang, ngagem ageman lan dipun rias

Kawruh Basa

Ngripta : nyipta, nggawe

Prasaja : becik banget

Dhawuh : utusan, kongkonan

Damel : gawe

Mlebet : mlebu

Seratan : tulisan

Kaperang : dibagi, didum

Wastani : diarani

Ditlisih : digoleki

Asma : jeneng

II. Gladhen

a. Kawangsulana pitakenan ing ngandap menika kanthi migunakaken basa karma!

1. Menapa ingkang dipun sebat kethoprak?

2. Menapa kethoprak saged dipun sebat satunggalipun drama, ananging sanes drama modern?

3. Wonten pundit lairipun kethoprak?

4. Sinten ingkang ngripto kethoprak?

5. Sinten asmanipun Putri Dalem Sinuhun Paku Buwana X?

6. Wonten ing kampung pundi kethoprak Krido Madyo Utomo sepisan pentas?

7. Sinten ingkang dipun dhawuhi Pangeran Prangwadono supados negor wit nangka?

8. Menapa samenika kethoprak taksih gesang?

9. Miturut para siswa prayoganipun kethoprak dipun lebetaken salah sawijining kabudayan Jawi menapa boten?

10. Program televisi menapa ingkang nyiaraken adicara kethoprak?

b. Karingkesa wacana kala wau kanthi migunakaken basa para siswa piyambak-piyambak!

B. Maos

Standar Kompetensi : Mampu memahami berbagai teks tentang bahasa, sastra dan budaya Jawa.

Kompetensi Dasar : Melagukan dan memahami isi kethoprak

I. Katembangno tembang macapat menika kanthi majeng ing sak ngajengipun kelas, kanthi tuladha saking guru!

Pangkur

Kene padha maju kanca,

Ingsun bakal ndongeng isi wanadri

Crita kancil aranipun

Nyata banget piguna

Kena kanggo patuladhan lan panglipur

Uga kanggo pendidikan

Yen wus purna dionceki

Maskumambang

Gereng-gereng Gathutkaca sru anangis

Sambate mlas arsa

Luhnya marawan mili

Gung tinameng astanira

II. Gladhen

Menapa isi ingkang wonten ing tembang macapat kala wau?

C. Micara

Standar Kompetensi : Mampu mengungkapkan pendapat dan tang-gapan berbagai bentuk wacana lisan tentang bahasa, sastra dalam kerangka kebudayaan Jawa.

Kompetensi Dasar : Menceritakan dan menanggapi seni pertunjukan tradisional Jawa dari berbagai media.

I. Siswa kasuwun supados migatosaken wacana ing ngandhap menika saenggo samangke saged ngundharaken isi saha ringkesanipunh cariyos.

Reog

Wonten jaman rumiyin wonten kesenian ing samenika dipun kenal Reog Ponorogo. Tanah Wengker mula bukanipun Reog papan ingkang dipun kenal angker, samenika disebat Ponorogo. Carios reog ingkang salebetipun Reog Ponorogo mundhut carios Panji.

Cariosipun lampahipun Sang Prabu Kelana Sewandana, Ratu keraton Bantarangin madosi sang putri, dipun dherekaken prajurit lan patihipun ingkang asma Bujangganang. Kala pilihanipun sang prabu dhawah dumateng putri Kediri, Dewi Sanggalangit, sang Dewi nyuwun syarat piyambakipun badhe nampi tresnanipun menawi sang prabu saged ngripta kesenian enggal ingkang dereng nate wonten, lajeng karipto Reog Ponorogo.

II. Gladhen

1. Siswa kasuwun nyariosaken wacana ing inggil punikoa!

2. Sinten putri ingkang kapilih Sang Prabu Kelana?

3. Syarat menapa ingkang dipun suwun sang putri?

4. Wonten ing tanah pundi mula bukanipun Reog Ponorogo?

5. Kesenian enggal menapa ingkang karipto sang Praba Kelana Sewandana?


Wulangan VI

TEKNOLOGI INFORMATIKA

Dening : Irnawati

07205244093

A. Nyemak

Standar Kompetensi : mampu memahami berbagai ragam wacana lisan tentang bahasa, sastra, dalam kerangka budaya Jawa melalui menyimak cerita atau informasi dari berbagai media.

Kompetensi Dasar : memahami cerita atau berita yang dibacakan atau melalui berbagai media

Ing ngisor iki pawarta kangmagayutan karo babagan teknologi.

I. Semakken tuladha pawarta ing ngisor iki kanthi permati !

Home Theatre HT953TV Produksi LG

Kanthi Teknologi Virtual surround Matrix

Swara Bisa Gumgleger, Bening & Resik

Wektu iku wong wis ora kudu metu saka ngomah, lunga menyang gedhung pertunjukkan. Umpamane kepingin nonton film, lumantar perangkat home theatre( HT) uwong wis bisa entuk hiburan film kanthi kwalitas kang “ memadai “, ora beda karo nonton film ing gedhung bioskop modern.

Pancen, akeh merk –merk Home Theatre kang bisa diprangguli ing toko – toko elektronik. Nanging , menawa para maos milih home Theatre System paling gress, yaiku HT953TV prodhuksi LG elektronik kang during suwe iki dipasarke, iku ora bakal kleru.

HT953TV mujudake produk unggulan LG Home Theatre kang manunggalake teknologi dan desain. Dumadi saka speaker cacah 5, subwoofer siji, lan DVD Receiver siji. Prodhuk iki migunakake output 1000 watt kang ndadekake suwara bisa gumleger. Ewasemana beninging swara tetep jinaga kanthivolume maksimal, suwara tetep bening lan resik.

Audio-ne migunakake teknologi mutakhir LG, yaiku Virtual Surrouns Matrix ( VSM) kang njalari efek surround kang diasilake HT953TV dadi luwi urip, “ ngono pratelane William Fu, LGEIN Audio Product Marketing ing acara Temu Wartawan Yogyakarta, durung suwe iki ing Hotel Grand Mercure, Yogyakarta.

Ing babagan gambar, prodhuk iki migunakake teknologi Full HD-up Scalling kang siap ndadekake gambar dadi luwih cetha lan tajam tikel loro katimbang HD Standar kang ana. Kanthi warna ireng glossy, tampilan HT953TV iki dadi luwih gagah lan endah. Ngurubake perangkat HT iki mung cukup mejet Tuochpad Navigation kang wujud bolongan bunder cilik . “ menawa HT iki ora diurubake, bolongan mau murub kanthi warna abang, saengga dadi bageyan peralatan bale wisma kang endah, “ ngono William Fu nambahi keterangane.

William Fu ora selak, menawa saka LG Elektronik, yaiku HT 953TV iki katujokake meyang segmen pasar kalangan menengah keatas. Dipathok kanthi rega Rp 9,9 yuta sa-unit. Ewasemono LGEIN ora mung mrodhuksi sak perangkat HT kanggo kalangan menengah keatas thok, LGEIN uga mrodhuksi perangkat Home Theatre kang regane relatif “ terjamgkau “ kalangan masyarakat umum, wiwit saka sing rega syutan rupiah. Dene Home Theatre sing paling akeh peminate yaiku HT503TH sing regane Rp 2,6 yuta sa-unit.

Secara nasional “ market share” Audio Video LG ngranggeh 24 persen. Mligi Home Theatre System, 39 persen. “ Sacara nasional LG wis dadi “market leader” ing babagan home theatre. Dene ing wilayah DIY, LG kasil mapan ing peringkat siji. Sesasi rata –rata bisa payu 120 unit,” ngono pratelne William Fu.

Ing kalodhangan mau, Tio Ivan, Branch Manager LGEIN DIY ngandharake, menawa pehake bakal nggelar pameran ing Ambarukmo Plaza, tanggal 10 tekan 17 Desember 2008, ngenalake prodhuk – prodhuk LG. Blanja barang – barang produk LG ing pameran mau, konsumen bakal entuk diskon.

Gegandhengan karo dumadine Krisis Global, wiwit tanggal 1Desember 2008 iki LGEIN kapeksa ngunggahake rega barabg – barng prodhuk LG. Mundhake udakara nem persen. ” Ora diselaki, kanthi anane undhak – undhakan mau, diprediksi uga bakal ana ” penurunan penjualan ” udakara sepuluh persen. Semono uga jalaran anane krisis global kasebut LG kapeksa nglereni karyawan hariane kehe 15 persen,” ngono Tio Ivan mungkasi katrangane.

(Djaka Lodang No. 28. 2008)

II. Gladhen

a. Wangsulana pitakonan ing ngisor iki :

1. Apa irah – irahan artikel ing dhuwur ?

2. Apa merk home theatre LG sing paling gress ?

3. Apa wae komponen kang ono ing sajroning HT935TV ?

4. Sapa sing dadi Audio Product Marketing ?

5. Apa dampak saka undhak – undhakan rego LG marang konsumen ?

b. Tugas kelompok, golekana artikel sing ana kaitane karo perkembangan teknologi liyane!

B. Maos

Standar Kompetensi : menganalisis isi dan struktur berbagai wacana tentang bahasa, sastra dalam kerangka budaya Jawa

Kompetensi Dasar : membaca geguritan

I. Wacanaen geguritan ing ngisor iki kanthi cetha !

Tanpa Pamrih

Dening : Dhika Kurnia

Aja tansah nyawang gebyar,

Tata lair kang sarwa lamis,

Ing suwalike kanyatan,

Isih ana satriya tanpa pamrih,

Ora kepengin diundha sundhul wiyati,

Nanging tumindhake bisa dibiji,

Kahanan kang bakal kandha,

Kahanan kang bakal crita.

Kahanan kang bakal mbabar kanyatan,

Marang apa kang sejatine dumadi.

Niyat suci saka pojoking ati,

Amung gusti kang bisa mirsani.

Kabeh mau wis cinathet minangka bukti,

Pangorbananmu bakal takgawa tekan oncate nyawa iki….

Ngayogyakarta, 26 Agustus 2008

Djoko Lodang , 22 Nopember 2008

II. Gladen

a. Gawea geguritan kang ana gegayutane karo budaya Jawa banjur diwaca ing ngarep kelas !

b. Tembung –tembung ing ngisor iki terangno tegese. Golekana ing Bausastra (kamus) !

1. lamis =

2. gebyar =

3. diundha =

4. wiyati =

5. oncat =

6. mbabar =

7. satriya =

C. Micara

Standar Kompetensi : mampu mengungkapkan pikiran, gagasan danpendapat tentang bahasa, sastra, dalam kerangka budaya Jawa, dalam ragam tulis.

Kompetensi Dasar : menceritakan dan menanggapi seni pertuntukan tradisional Jawa dari berbagai media

I. Waosa Wacan ing ngandhap !

Pentas Wayang Kulit lan Wayang Wong,

Pentas bareng luwih gayeng

Seni pedhalangan wayang kulit lan pagelaran wayang wong saiaki wis arang pandhemene, mligine par generasi mudha. Nanging tetela pagelaran wayang kulit lan wayang wong tumekane saiki isih lestari lan diuri – uri para seniman budaya Jawa. Akeh cara lan kreasine para dhalang sajrone nggelar tontona wayang supay bisa narik kawigatene penonton. Para seniman saiki kudu kreatif anggone ndhalang wayang kulit apa dene ngadani pagelaran pagelaran wayang wong supaya bisa nyenengake lan narik kawigatene penonton mlligine kalangan generasi mudha. Kannggo ngawekani bab mau, saiki wis anan pentas bareng (‘kolaborasi’) ing antarane pagelaran wayang kulit lan pentas wayng wong, minangka tontonan wayang sing kreatif. Tetela pentas bebarengan mau luwih gayeng amarga bisa senenge penonton. Sanajan pentas kolaborasi antarane wayang kulit lan wayang wong mau isih arang digelar.

Pegelaran kolaborasi iki minangka kreatifitase para seniman wayang wong, uga para dhalang mudha, amrih lestari lan mekare seni pewayangan. Merga kesenian wayang wong saiki kena dikandhakake wis arang digelar.Malah tobong wayang wong saiki akeh sing wis kukut, merga kurang grengsenge penonton. Dene para senimane akeh sing padha nggabung karo kelompok – kelompok kesenian liyane.

Pagelaran seni wayang kulit – wayang wong wulan oktober kepungkur digelar ana ing pendhapa sacedhake museum wayang ‘Sasana Gunarsa’, hotel Pondhok Tinggal Borobudur, kanthi laon “ Pandhawa Tani “. Pagelaran mau minangka pasugatan Yayasan ‘ Greget’ Semarang, sinengkuyung dening Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri lan Pondhok Seni dan Budaya ‘ Boedihardjo’ Hotel Pondhok Tinggi, Borobudur. Naskah lan sutradara asil garapane Yoyok B. Priyambodo saka Yayasan Greget, lan dhalang wayang kulit diayahi deing Ki Eko Sunyoto, dhalang mudha warga dhusun Tingal desa Wanurejo, Borobudur. Dene para seniman wayang wong sing nyengkuyung pagelaran mau saka Taman Buday Surakarta, Ngesti Pandhawa, Sanggar ‘ Sapta Laras Budaya’ Magelang. Pangrawit lan warnggana para seniman saka tlatah Kabupaten Magelang sinengkuyung para dhalang mudha.

Manut andharane Ki Eko Sunyoto, pagelaran kolaborasi wayang kulit –wayang wong iki kawiwitan wulan Maret 2008 kapungkur. Lan pagelaran ing Borobudur iki minangka pagelaran sing kaping papat. Pagelaran – pagelaran wayang kolaborasi iki uga nate ditindhakake anan ing dhusun Sanggrahan Wetan, Kota Magelang, ing Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, lan ing Kutha Salatiga sarta ing Hotel Pondhok Tingal Borobudur . Ing saben pagelaran mau penontone tansah regeng lan akeh. Ana ing pentas wayang kolaborasi iki, Ki Eko Sunyoto malah nate nggelar kesenian rakyat ’jathilan’ ana ing panggung pagelaran. Kanthi pentas kesenian rakyat iki tetela bisa luwih ngregengake lan melu dipentasake ana ing pagelaran kolaborasi iki, sing tetela bisa madhani sawernane kesenian. ”Sejatine, pagelaran wayang wong iki uga bisa dadi ajang pentas sawernane kesenian rakyat sing laras karo lakon wayang, ”ature Ki Eko Sunyoto. Saenggo pagelaran wayang kolaborasi iki bisa dadi tontonan sing luwih gayeng, regeng lan banget narik kawigatene penonton katimbang pagelaran wayan kulit sawantah. Sanajan maneka warna kesenian dipentasake ing pasugatan wayang kolaborasi mau,nanging critane tetep bisa dimangerteni para penonton.

Nontonpagelaran kolaborasi wayang kulit lan wayang wong panen rinasa luwih regeng lan gumyak, merga anane lawan micara ing antarane dhalang lan paraga wayang wong. Malh uga bisa ngundang penonton supaya melu munggah panggung saperlu dialog interaktif ing antarane paraga wayang wong lan penonton.

Adegan- adegan, dialog utawa wawncara ing pagelaran wayang kolaborasi iki, kudu gathuk lan tansah nyambung ing antarane adegan wayang kulit sing digelar ing kelir karo adegan wayang wong sing dipentasaake ing panggung. Umpamane, nalika Pandhawa , ing panggung sing papane ing saburine dhalang uga digelarjejeran Pandhawa. Semono uga rikala adegan gara – gara, para punakawan wayang wong padha jejogedan ing panggung, ing kelir adegane uga padha.

Lakon Pandhawa Tani sing digelar kanthi pakeliran padhet, manut andharane dhalang, minangka crita carangan kanthi adhedhasar episode crita Mahabharata. Critane nggambarake nalika para keluwarga Pandhawa dibuwang dening Kurawa ana ing alas telulas taun lawase merga kalah anggone main dhadhu. Sajroning urip ana ing pambuwangan mau, kerabat Pandhawa padha memba -memba dadi among tani sing ngolah lan nggarap alas gung liwang liwung dadi lahan tetanen kang subur. Lakon iki ana sambung rinakete karo kahanan para among tani saiki sing kaajab bisa tansah ngundhakake asile, sanajan akeh ribede.

Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Drs. Hendaryanto,ing kalodhangan mirsani pagelaran mau mratelakake, pagelaran kolaborasi seni wayang kulit lan wayang wong iki kejaba dadi maedia komunikasi masa sing efektif kanggo aweh penyuluhan marang masarakat, uga minangka sarana kanggo nguri –urinilai sosial budayaing ,madyaning masarakat lan minganka upaya kanggo mekarake lan nglestarikke seni lan budaya Jawa.

(Djaka Lodang,13 Desember 2008 )

II. Gladen

a. Wangsulana pitakon ing ngisor iki!

1. Apa sifat kang kudu di duweni para seniman ing dhuwur? Lan apa sebabe? Wenehi alasane?

2. Apa sing dilakoake para seniman wayang kanggo ngurangi kukute kesenian wayang?

3. Papan ngendi wae kang dienggo pentas wayang kolaborasi?

4. Apa isi saka paragraf 4?

5. Apa pangandikane Direktur Jendral Kesatuan Bangsa lan Politik babagan wayang kulit lan wayang wong ?

b. Tugas Kelompok

Artikel ing dhuwur critakna maneh kanggo basamu dhewe !

D. Nyerat

Standar Kompetensi : mampu mengungkapkan pikiran gagasan dan pendapat tentang bahasa, sastra, dalam kerangka budaya Jawa, dalam ragam tulis

Kompetensi Dasar : mengarang wacana dengan aksara Jawa


Wulangan VIII

ORGANISASI

Dening : Singgih Adi Nugroho

07205244027

A. Nyemak

Standar Kompetensi : Mampu memahami berbagai ragam wacana tentang bahasa , sastra dalam kerangka budaya jawa melalui menyimak cerita atau informasi dari berbagai media

Kompetensi Dasar : Memahami cerita atau berita yang dibacakan melalui berbagai media

I. Wacana ing ngandhap menika kawaosa dening salah satunggaling siswa lan dipun semak wonten sanesipun

GOTONG ROYONG

Gotong royong yakuwi gawean ingkang dipun rampunagken sesarengan lan nikmati sedaya hasil saking gawean menika kanthi sesarengan lan adil. Utawa satunggaling usaha kang dipun lampahi tanpa pamrih lan kanthi sukarela miturut kemampuan piyambak-piyambak.

Semangat gotong royng dipun adedhasar :

a. Manungsa boten saged urip piyamabak ananging butuh tiyang sanesipun.

b. Dasaripun manungsa menika makhluk social.

c. Manungsa prelu njaga hubungan kang rukun kaliyan sanesipun.

d. Manungsa kedah saged adaptasi kaliyan anggota masyarakat sanesipun.

Gotong royong ingkang dipun gadhahi bansga menika yakuwi gotong royong kang gadhahhi sifat aman lan nguntungake sedayane. Gotong royong ingkang dipun gadhahi menika gotongroyong kang kudu duweni feed back. Ananging jiwa gotong royong sakmenika sampun mulai ical amargi mlebetipun budaya individualism lan materialisme saking kilen.

Negara gotong royong menika tawaran akkhir saking Soekarno lan Trisila boten dipun sepakati. Wonten pidhatonipun ing ngajeng Dokuritu Zyunbi Tyooasakai ing tanggal 1 Juni 1945(saklajengipun dpun putusaken dados hari lahir Pancasila), Soekarno nawaraken telung opsi kangge ngrumusaken menapa kang dipun sebat kaliyan Philosofische grondslag (pundamen, filsafat, pikiran sing jero, jiwa, hasrat kangge mbangun gedung Indonesia Merdeka). Opsi menika 5sila, lajeng dipun rangkum wonten 3 sila lajeng dados 1 sla. Eka sila menika gotong royong.

5 sila ingkang dipun tawarake Soekarno menika yakuwi:

1. Kebangsaan Indonesia.

2. Internasionalisme, utawa peri-kemanusiaan.

3. Mufakat, utawa dhemokrasi.

4. Kesejahteraan sosial.

5. Ketuhanan

II. Gladhen

A. Wangsulana pitakonan ing ngandhap menika kanthi teliti!

1. Gawean ingkang dipun rampunagken sesarengan lan nikmati sedaya hasil saking gawean menika kanthi sesarengan lan adil menika….

a. Gotong royong

b. Dhemokrasi

c. Koperasi

d. kerjasama

2. Sinten ingkang dipun makarsai gotong royong….

a. Moh. Hatta

b. Soekarno

c. WR. Soepratman

d. Susilo Bambang Yudhoyono

3. Manungsa boten saged urip piyamabak ananging butuh tiyang sanesipun menika kalebet….

a. Semangat ‘45

b. Semangat gotong royong

c. Semangat patriotisme

d. Semangat nasionalisme

4. Semangat gotong royong wonten…..

a. 3 c. 1

b. 2 d. 4

5. Tawaran gotong royong menika dipun laksanakake ing tanggal….

a. 10 Desember 1999 c. 1 Juni 1945

b. 11 Januari 2000 d. 28 November 2008

B. Cecek-cecek ing ngandhap menika kaisinen kanthi wangsulan ingkang leres!

1. Andharaken kang disebut gotong royong!

2. Sebutna semangat gotong royong!

3. Sebutna sila kang ditawarake dening Soekarno!

4. Menapa ingkang adamel rasa gotong royong menika ical?

5. Sebutna jinising gotong royong ing masayarakat!

B. Micara

Standar kompetensi : Mampu praktek pranataacara dan sesorah (pidhato bahasa jawa)

Kompetensi Dasar : Praktek sesorah dalam berbagai kegiatn di sekolah

Sesorah

Sesorah yakuwi njlentrehake idhe pokok pikiran kanthi wujud tembung-tembung kang dipun ucapaken dening tiyang kathah

Sesorah saged karana pribadi utawa wakil saking tiyang kathah. Sesorah saged ngginakake konsep utawa sarana lesan tanpa tulisan. Wonten tigang perangan ingkang kedah dipen gatekake wonten pidhato, yaiku :

Pambuka

Isi

Penutup

Sesorah wonten ing ngajenge tiyang kathah, sanesipun nggatekake babagan isi utawa teks pidhato, bab-bab sanesipun ingkang kedah digatekake yaiku :

1. Carane ngage rasukan

Rasukan kedah resik, rapi, sopan lan sesuai kaliyan kahanane pamireng pidhato menika

2. Carane ngadeg wonten ing podium

Anggenipun ngadeg kamthi jejeg, boten nyendheraken awak wonten ing podium. Saderenge ngandika, ambegan lan nyawang sedaya pamireng kanthi sumringah

3. Carane nyepengi mikrofon

Boten pareng dolanan kabel utawa nggaya kados penyanyi wonten panggung. Mikrofon boten kecedhaken utawa kadhohan kaliyan tutuk.

4. Carane pidhato/sesorah

Carane pidhato menika wonten sekawan yaiku : naskah, ngapalake, spontanitas, lan njlentrehake utawa njabarake kerangka pikiran.

I. Ing ngandhap menika tuladha sesorah kanthi tema gotong royong!

Nuwun,

Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Desa

Para perangkat desa lan warga masyarakat ingkang dipun mulyaaken

Assalamu’alaikum wr. Wb

Langkung rumiyin mangga kita aturaken raos syukur dumateng Allah SWT ingkang maringi kenikamatan lan kesarasan dumateng kita.

Wonten ngriki kula badhe ngandharaken sekedik babagan gotong royong. Gotng royong menika gawwean kang dilakokake bareng-bareng kanthi adil. Gotong royong ugi saged ngraketaken rasa kakaluwargaan saindenge anggota masyarakat. Gotong royong ampun ngantos ical saking diri kita. Amargi sakmenika sampun kathah tiyang ingkang lewih mentingaken kepentinganipun piyambak. Kedadosan menika bebarengan kaliyan mlebetipun kabudayan saking kilen ingkang lewih ngutamakaken individualisme.

Kita anggenipun dados generasi penerus ingkang dipun pangajeng-ajeng dening tiyang seouh kita supados saged ningkataken rasa kesatuan lan persatuan Negara kita, mula kita kedah nguri-nguri menapa kemwon ingkang dados kabudayaning bangsa kita, kadosa babagan gotong royong menika.

Kula kinten cekap semqanten kemawon anggenipun kula matur, menawi wonten kaluputanipun kula nyuwun agunging pangaksami.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Tindakna tanggap wacana ing nginggil menika! Gatekna pangucapan lan lagune anggenipun sesoeah!

II. Gladhen

1. Menapa ingkang dipun wastani sesorah?

2. Menapa kemawon ingkang dipun gatekakaken ingh pidhato?

3. Kados pundi carane tiyang pidhato ingtkang leres?

4. Sebutna jinising pidhato ingkang dipun mangertosi!

5. Wonten pinten werna jinising pidhato?

C. Maos

Standar Kompetensi : Memahami isi berbagai wacana tentang bahasa, sastra dalam kerangka budaya jawa

Kompetensi Dasar : Melagukan dan memahami ajaran moral tentang macapat

Macapat

Tembung macapat asale saking ma + cepat. Mula tembang macapat menika pamacane rikat. Boten alon, lagune boten kekathahan cengkok. Tembang macapat menika kaiket ing guru gatra, guru lagu lan guru wilangan.

Guru gatra menika cacahing ukara saben sapada. Guru lagu yaiku tibaning swara utawa dong ding ing wekasaning gatra. Guru wilangan yaiku cacahing wanda saben sagatra.

I. Tembangna tembang macapat ing ngandhap !

Tembang megatruh !

6 1 2 5 5 5 5

Pa mor ing ra sa i ku

5 3 2 1 5 6 1 6 16 5

Ku du ngu di ak sa ra sa tu hu

2 1 6 2 2 3 3 5 6 54 33 2

Ha na ca ra ka da ta sa wa la i ki

6 6 6 6 5 1 5 3

Padha ja ya nya sa tu hu

2 3 6 5 3 6 5 3

Maga ba tha nga wer di nya

II. Gladhen!

1. Menapa kang dipun wastani macapat!

2. Sebutna jinising tembang macapat ingkang dipun mangertosi!

3. Menapa artine sekar macapat “megatruh”?

4. Cobi damel satunggaling sekar ingkang gadhah gegayutanipun kaliyan gotong royong!

5. Menapa ingkang dipun wastani guru gatra lan guru wilangan?

D. Nyerat

Standar Kompetensi : Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan dan pendapat tentang bahasa, sastra dalam kerangka budaya jawa dalam ragam tulis

Kompetensi dasar : Mengarang wacana dengan aksara jawa

I. Waosana teks jawa ing ngandhap !

Gotong royong

Gotong royong yakuwi gawean ingkang dipun rampunagken sesarengan lan nikmati sedaya hasil saking gawean menika kanthi sesarengan lan adil. Utawa satunggaling usaha kang dipun lampahi tanpa pamrih lan kanthi sukarela miturut kemampuan piyambak-piyambak.

II. Gladhen!

1. Waosa paragraf ing nginggil kanthi teliti!

2. Tulisana nganggo aksara jawa:

a. Gotong royong iku kudu diuri-uri kanthi tenanan

b. Saben sasi warga desaku padha gotong royong ngresiki dalan desa

3. Tuliana nganggo akasara latin:

a. Aku seneng ngrewangi gotong royong neng desaku

b. otong royong bisa ngraketake pasaduluran

4. Cobi damel satunggal paragraf kanthi irah-irahan “gotong royong “!

5. Menapa ingkang dipun sebat gotong royong?


Wulangan VII

KESEHATAN

Dening : Dida Prasetya Nugroho

07205244043

Iklan

25 responses

 1. Buku Teks “KERIS” « Indahnya Budaya Jawa…

  […]BEBUKA. Puja-puji syukur tansah konjuk dhateng ngarsaning Gusti ingkang Murbeng Dumadi ingkang sampun maringi kekiyatan ingkang nyantosani dhateng pangripta saengga …[…]…

 2. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?

  My blog has a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any ways to help protect against content from being stolen? I’d definitely appreciate it.

 3. I have been browsing online more than three hours
  lately, but I by no means discovered any attention-grabbing
  article like yours. It’s lovely value enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content material as you probably did, the web will likely be much more useful than ever before.

 4. Hi there to every single one, it’s truly a pleasant for me to go to see this website, it contains priceless Information.

 5. Great delivery. Outstanding arguments. Keep up the
  good spirit.

 6. You are so cool! I do not suppose I’ve read something like that before. So great to discover someone with a few unique thoughts on this issue. Really.. many thanks for starting this up. This website is one thing that is required on the web, someone with a bit of originality!

 7. Hey there! Someone in my Facebook group shared this website with
  us so I came to check it out. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Excellent blog and fantastic design.

 8. It is actually a great and helpful piece of info.
  I’m satisfied that you shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 9. Good way of explaining, and pleasant post to take data
  on the topic of my presentation topic, which i am going to
  deliver in institution of higher education.

 10. I like it when folks come together and share thoughts.
  Great blog, continue the good work!

 11. I think the admin of this web site is actually working hard for his site,
  as here every stuff is quality based data.

 12. Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but after I
  clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m
  not writing all that over again. Anyway, just wanted to say fantastic blog!

 13. Excellent article. I will be facing some of these issues as
  well..

 14. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?

 15. My wife had arrived through the South, so I was in good hands.
  Not only does a digger know that it’s very possible he may find a lot of gold with very little trouble, but, worse still, he knows he might work quite difficult without getting any gold at all. After debating the matter and being with the opinion that the Government had no capacity to reimburse, they submitted true on the Crown Law Office because of their decision.

 16. After looking into a few of the articles on your site,
  I seriously like your technique of writing a blog.
  I book marked it to my bookmark website list and will be checking
  back in the near future. Take a look at my website as
  well and tell me how you feel.

 17. With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?
  My blog has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any techniques to help stop content from being stolen? I’d really appreciate it.

 18. Nice respond in return of this query with firm arguments and explaining the
  whole thing concerning that.

 19. That is a great tip especially to those new to
  the blogosphere. Brief but very precise information… Thanks for sharing
  this one. A must read article!

 20. Sometimes I think we can forget, and lose that connection and I
  think we can forget, that artists can forget, and lose that connection and
  I think we have to do that at every level. The announcement, which came on jiffy lube live pavilion bristow’s Facebook Fan Page, has some fans upset.

 21. How can I add another tax form to my taxes that I already
  filed and the IRS has received?

 22. I like it when individuals come together and share thoughts.
  Great site, keep it up!

 23. […] Buku teks “keris” | indahnya budaya jawa […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: